Lào Cai có nữ Phó Chủ tịch UBND tỉnh sinh năm 1975

Bà Giàng Thị Dung, Chủ tịch HĐND huyện Bát Xát vừa được bầu là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.
Bà Giàng Thị Dung, Chủ tịch HĐND huyện Bát Xát vừa được bầu là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.
TPO - HĐND tỉnh Lào Cai vừa tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời, điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí, giá rừng, đất đai trên địa bàn.

Tại kỳ họp bất thường, bà Giàng Thị Dung, nguyên Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bát Xát (sinh năm 1975, dân tộc Mông) được bầu với số phiếu cao vào vị trí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Giàng Thị Dung có học vị Tiến sĩ kinh tế, chuyên ngành Kinh tế phát triển; cử nhân Chính trị.

Các đại biểu dự kỳ họp cũng đã bỏ phiếu bầu sáu ủy viên của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: Chỉ huy trưởng quân sự tỉnh Lào Cai, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Xây dựng tỉnh Lào Cai và Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai.

MỚI - NÓNG