Có 6 kết quả :

Nhà tiên tri kiệt xuất Nostradamus.

Các nhà tiên tri đoán thế giới năm 2015

TP - Các nhà khoa học đã giải mã được những tiên đoán của nhà tiên tri lừng danh người Pháp Nostradamus (1503 – 1566) cho năm 2015. Theo những tiên đoán của ông, năm nay thế giới sẽ đối mặt với những thảm họa kinh hoàng.