Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội

Sáng 20/5 tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự phiên khai mạc Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ảnh 1 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại phiên khai mạc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ảnh 2 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên khai mạc. (Ảnh: TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ảnh 3 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tại phiên khai mạc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ảnh 4 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự phiên khai mạc. (Ảnh: TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ảnh 5 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các Phó Chủ tịch Quốc hội thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên khai mạc. (Ảnh: TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ảnh 6 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ảnh 7
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ảnh 8
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ảnh 9
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ảnh 10 Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại phiên khai mạc. (Ảnh: TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ảnh 11 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc. (Ảnh: TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ảnh 12 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về phòng, chống dịch COVID-19 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. (Ảnh: TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ảnh 13 Các đại biểu dự phiên khai mạc. (Ảnh: TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ảnh 14 Quang cảnh phiên khai mạc. (Ảnh: TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ảnh 15 Quang cảnh phiên khai mạc. (Ảnh: TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ảnh 16
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ảnh 17 Các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: TTXVN)
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ảnh 18 Các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: TTXVN) 
Theo TTXVN
MỚI - NÓNG