Làm rõ giám sát, phản biện của Mặt trận

Làm rõ giám sát, phản biện của Mặt trận
TP - Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận tại Phiên họp thứ 17 UBTVQH thảo luận cho ý kiến về dự án Luật MTTQVN sửa đổi (sáng 16/4).

> Tính đến khả năng đưa ra tòa quốc tế

Dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) sửa đổi quy định hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN tại Mục 3, 4 Chương III. Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị làm rõ thêm cơ sở để quy định phạm vi giám sát, phản biện xã hội chỉ bao gồm hẹp trong phạm vi những vấn đề “có liên quan đến quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân”.

“Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị cơ quan trình dự án luật rà soát, làm rõ và quy định cụ thể hơn các nội dung về hoạt động giám sát, phản biện xã hội cho phù hợp với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, cần làm rõ khái niệm đại diện nhân dân, phản biện, giám sát, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp tại dự thảo cũng như tiếp tục hoàn thiện dự thảo trước khi đưa ra Quốc hội cho ý kiến.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG