Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X

Kỳ vọng đi đầu sáng tạo kỹ thuật quân sự, phát minh vũ khí

TPO - Sáng 12/10, tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, biểu dương thành tích của tuổi trẻ toàn quân và đặt nhiều kỳ vọng với tổ chức Đoàn trong Quân đội.

Khẳng định vai trò nòng cốt

Phát biểu tại đại hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định: Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành, tổ chức Đoàn trong Quân đội luôn là hạt nhân chính trị của phong trào thanh niên, lực lượng nòng cốt tổ chức, tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, phát huy vai trò của thanh niên Quân đội vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Kỳ vọng đi đầu sáng tạo kỹ thuật quân sự, phát minh vũ khí ảnh 1

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tặng hoa chúc mừng đại hội, sáng 12/10 (Ảnh: Nguyễn Minh)

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Ban Bí thư Trung ương Đoàn vui mừng nhận thấy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và các chủ trương, hướng dẫn của Trung ương Đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội đã có sự phát triển toàn diện, vững chắc, đóng góp to lớn vào sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, của Đoàn.

Các phong trào hành động cách mạng được triển khai hiệu quả, nhất là phong trào “Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” với nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, nhiều tấm gương sáng có sức lan toả mạnh mẽ trong tuổi trẻ và nhân dân cả nước, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, phòng chống thiên tai, dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân…

Tiêu biểu là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đoàn viên thanh niên Quân đội được đặc biệt coi trọng, triển khai thường xuyên, liên tục, đồng bộ, chặt chẽ, gắn với kỷ luật Quân đội và chế độ học tập, rèn luyện của quân nhân.

Các phong trào hành động cách mạng được triển khai hiệu quả, nhất là phong trào “Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” với nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, nhiều tấm gương sáng có sức lan toả mạnh mẽ trong tuổi trẻ và nhân dân cả nước, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, phòng chống thiên tai, dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân…

Kỳ vọng đi đầu sáng tạo kỹ thuật quân sự, phát minh vũ khí ảnh 2

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại ĐH (Ảnh: Nguyễn Minh)

“Đặc biệt trong những năm qua, trước sự hoành hành dịch bệnh và thiên tai, hình ảnh màu áo xanh bộ đội ngày đêm dãi nắng dầm mưa, quên mình vì nhân dân phục vụ càng trở nên gần gũi và thân yêu hơn”, anh Bùi Quang Huy nói.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng đánh giá các chương trình phối hợp giữa thanh niên Quân đội với tổ chức Đoàn các địa phương được duy trì thường xuyên, hiệu quả tốt. Nổi bật là chương trình “Học kỳ trong Quân đội”; các hoạt động an sinh xã hội, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Hành trình tri ân”, “Xuân biên cương - Tết hải đảo”, xây dựng văn hoá giao thông, xây dựng nông thôn mới, mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”…

Kỳ vọng vào tuổi trẻ Quân đội

Đánh giá cao sự nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm các mặt hạn chế được nêu ra trong Báo cáo chính trị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tin tưởng rằng đại biểu đại hội sẽ phát huy trí tuệ tập thể, bàn thảo kỹ lưỡng để có được các giải pháp xác đáng, cụ thể, khắc phục những hạn chế đó trong thời gian sắp tới.

Để công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội tiếp tục phát triển hơn nữa, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho rằng cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, triển khai có hiệu quả chương trình hành động của đại hội gắn với phương châm hành động của tuổi trẻ Việt Nam: “Khát vọng - Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Sáng tạo”.

Kỳ vọng đi đầu sáng tạo kỹ thuật quân sự, phát minh vũ khí ảnh 3

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn tham quan khu trưng bày tại đại hội của tuổi trẻ các đơn vị trong toàn quân (Ảnh: Nguyễn Minh)

Cùng với thanh niên cả nước, thanh niên Quân đội cần phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu trọng tâm, các phong trào, chương trình, đề án trọng điểm do Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đề ra.

“Tôi kỳ vọng rằng, tuổi trẻ Quân đội sẽ tiếp tục là một trong những đơn vị dẫn dắt, đi đầu của cả nước trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027”, anh Huy nói.

“Tôi kỳ vọng rằng, tuổi trẻ Quân đội sẽ tiếp tục là một trong những đơn vị dẫn dắt, đi đầu của cả nước trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027” - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy.

Cùng với đó, tổ chức Đoàn các cấp trong Quân đội cần tiếp tục quan tâm giáo dục, bồi dưỡng đoàn viên thanh niên về mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng tinh thần tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị; đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc và Quân đội; xung kích đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Mặt khác, tổ chức Đoàn trong Quân đội phải xung kích, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân; đẩy mạnh các phong trào sát với chức năng, nhiệm vụ đơn vị, gắn với cụ thể hóa, triển khai hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ cả nước là: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”.

Đặc biệt, với sự sáng tạo sẵn có và tinh thần không ngại khó của tuổi trẻ, thanh niên Quân đội chắc chắn sẽ là lực lượng đi đầu trong triển khai các hoạt động liên quan tới sáng tạo kỹ thuật quân sự, cải tiến, phát minh vũ khí, phương tiện, máy móc phục vụ an ninh quốc phòng.

Kỳ vọng đi đầu sáng tạo kỹ thuật quân sự, phát minh vũ khí ảnh 4

Lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn cùng các đại biểu về dự đại hội

Bên cạnh đó, phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên Quân đội xung kích thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội; tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ.

Tập trung xây dựng tổ chức Đoàn các cấp vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động. Trong đó xác định xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên là trọng tâm. Tập trung xây dựng “Chi đoàn mạnh” và Đoàn cơ sở “3 chủ động”, triển khai hiệu quả chương trình “Rèn luyện đoàn viên”.

Kỳ vọng đi đầu sáng tạo kỹ thuật quân sự, phát minh vũ khí ảnh 5

Tăng cường phối hợp với các tổ chức Đoàn, Hội và cấp uỷ, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là thanh thiếu nhi thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, tham gia củng cố quốc phòng, an ninh và chính sách hậu phương Quân đội.

Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp tổ chức các hoạt động, phong trào thanh niên, nhất là 3 chương trình đồng hành, các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

“Số lượng đoàn viên thanh niên xuất ngũ là rất lớn, tổ chức Đoàn các cấp trong Quân đội cần đồng hành với thanh niên xuất ngũ trong lập thân, lập nghiệp, nhất là phối hợp với chính quyền địa phương tư vấn, hướng nghiệp, học nghề và giới thiệu việc làm”, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đề nghị.

Tin liên quan