Có 1 kết quả :

Anh Nguyễn Văn Trang thu mẻ lưới đầu tiền của ngày mới trên hồ Suối Hai (Ba Vì)

Phận người gạo chợ, nước sông

TP - Sinh ra đã ở trên cái thuyền này rồi. Học hành không, ngoài đánh cá, nghề nghiệp nào trên bờ cũng không, đến tấc đất mong được cắm dùi cũng không nốt thì biết làm gì. Cứ xuôi dọc các dòng sông thôi. Sông này hết tôm, hết cá thì tìm đến con sông khác. Tất cả các con sông ở miền Bắc này, tôi đi hết rồi....”, ngư dân Nguyễn Văn Trang chia sẻ với chúng tôi khi vừa thả những mẻ lưới trên hồ Suối Hai (Ba Vì, Hà Nội).