Có 2 kết quả :

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: QK

Lấy phiếu tín nhiệm chức danh chủ chốt

TP - Theo dự kiến chương trình, tổng thời gian làm việc của Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 là 22,5 ngày, khai mạc vào 22/10 và dự kiến bế mạc ngày 20/11. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt và làm việc về công tác nhân sự.