Kon Tum: Quỹ đất để xây dựng thiết chế văn hóa chỉ 20% đất quy hoạch

Kon Tum: Quỹ đất để xây dựng thiết chế văn hóa chỉ 20% đất quy hoạch
TP - Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Kon Tum vừa giám sát thực tế về “Thực trạng thiết chế văn hóa cơ sở và công tác bảo vệ, tôn tạo, khai thác các di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng đến năm 2008” trên địa bàn tỉnh.

Theo kết quả giám sát, từ năm 2006 đến nay toàn tỉnh mới đầu tư xây dựng được 1 thư viện tỉnh, 1 nhà bảo tàng tỉnh, 1 nhà văn hóa huyện, ba nhà văn hóa xã và 1 nhà văn hóa làng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn; trong khi đó, trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa còn thiếu thốn, chưa đồng bộ, tỷ lệ các thôn, làng được hỗ trợ trang thiết bị còn rất thấp…

Đặc biệt quỹ đất các địa phương quy hoạch xây dựng thiết chế văn hóa chỉ khoảng 20% so với nhu cầu.            

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm