Kinh ngạc buồng chuối đột biến hơn 2.000 quả ở Nghệ An

Chủ nhân của buồng chuối đặc biệt ở xã Yên Tĩnh (huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết dù hiện đã hơn 2.000 quả nhưng buồng chuối vẫn tiếp tục cho quả.