Có 3 kết quả :

Sinh viên mưu sinh bằng nghề bán hoa

Xin đừng chờ tới 30 Tết mới mua hoa!

TPO - Cộng đồng mạng chia sẻ, nếu có điều kiện thì nên mua hoa ngay từ những ngày này. Đừng chờ đến trước giờ Giao thừa dân lao động buộc phải “xả hàng”, để mua hoa với giá bèo bọt… sẽ rất tội cho người bán hoa.