Sai phạm ở Đại học Ngoại thương:

Kiến nghị xem xét trách nhiệm Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT giai đoạn 2005-2015

Kiến nghị xem xét trách nhiệm Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT giai đoạn 2005-2015
TPO - Sau thanh tra những sai phạm tại Đại học Ngoại thương, Thanh tra Chính phủ kiến nghị các cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2005-2015 trong việc lãnh đạo, quản lý để xảy ra các vi phạm tại trường này...

Như đã phản ánh, Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành kết luận, chỉ ra nhiều sai phạm xảy ra tại Đại học Ngoại thương (ĐHNT), như việc để ngoài sổ sách trên 3 tỷ đồng, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ không đúng quy định…

Về việc này, TTCP kiến nghị các cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2005-2015 trong việc lãnh đạo, quản lý để xảy ra các vi phạm.

Bổ nhiệm nhiều cán bộ không đúng quy định

Ngày 5/3, TTCP ra thông báo công bố kết luận thanh tra việc giải quyết tố cáo một số nội dung về quản lý tài chính, đầu tư cơ sở vật chất và công tác cán bộ tại ĐHNT.

 Theo kết quả xác minh của Đoàn thanh tra TTCP, nội dung tố cáo về vi phạm trong ban hành quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và vi phạm trong công tác quy hoạch cán bộ là tố cáo đúng.

Cụ thể, nội dung tố cáo Bộ GD&ĐT vi phạm trong bổ nhiệm lại chức danh Phó hiệu trưởng đối với bà Đào Thị Thu Giang và bổ nhiệm chức danh Phó hiệu trưởng đối với bà Lê Thị Thu Thủy là tố cáo đúng.

 Nội dung tố cáo ông Hoàng Văn Châu vi phạm trong bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh quản lý của ĐHNT là tố cáo đúng.

Nội dung tố cáo ông Bùi Anh Tuấn vi phạm trong bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh quản lý của ĐHNT là tố cáo đúng một phần.

Kết luận cho biết, các nội dung tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, từ năm 2012 đến nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhiều lần nhận được đơn tố cáo, phản ánh nhưng đến thời điểm hiện nay chưa có bất kỳ quyết định thụ lý giải quyết tố cáo nào.

Bộ GD&ĐT không thụ lý, giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền là không thực hiện quy định tại Khoản 1, Điều 5 Luật Tố cáo 2011; Năm 2013, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã thanh tra các nội dung có liên quan đến nội dung tố cáo nhưng có nội dung chưa được xem xét, có nội dung xem xét không đầy đủ, có nội dung đã xem xét nhưng kết luận chưa đúng bản chất sự việc.

Việc xử lý trách nhiệm và xử lý kỷ luật sau khi có Kết luận số 548/KL-TTr ngày 16/7/2013 của Bộ GD&ĐT đối với người có vi phạm của ĐHNT không đúng quy định tại Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức; Kết quả xử lý “không khách quan, có biểu hiện bao che người có sai phạm”.

Né tránh trách nhiệm

Cũng theo kết luận thanh tra, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã né tránh trách nhiệm tổ chức kiểm điểm, xử lý; Tổ công tác của Bộ về kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với lãnh đạo ĐHNT thực hiện chưa đúng nhiệm vụ, đánh giá thiếu nhất quán, tham mưu không đúng quy định pháp luật.

Bộ GD&ĐT không thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét, kỷ luật đối với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng ĐHNT là không đúng với Điều 2, Điều 3 và Khoản 2, Điều 17, Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 về xử lý kỷ luật đối với công chức.

Kết quả kiểm điểm người chịu trách nhiệm về các sai phạm là ông Hoàng Văn Châu và bà Đào Thị Thu Giang chưa nhận khuyết điểm, trách nhiệm; Kết quả xem xét không có ai phải chịu hình thức kỷ luật.

Quá trình thực hiện kiểm điểm, xử lý vi phạm có trường hợp chưa đúng quy định về xử lý kỷ luật đảng viên; Kết quả kiểm điểm, xử lý thiếu khách quan, không công bằng; So sánh các vi phạm cụ thể, trách nhiệm của từng cá nhân nêu trong Kết luận 109-KL/UBKTTU với Quy định 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên thì kết quả xử lý nêu trên về hình thức kỷ luật không tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm.

Kết quả thanh tra, rà soát việc giải quyết tố cáo một số nội dung quản lý tài chính, đầu tư cơ sở vật chất và công tác cán bộ tại Trường ĐHNT cho thấy: Giai đoạn 2005-2015, ĐHNT đã có nhiều vi phạm quy định trong quản lý đào tạo, quản lý mua sắm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, quản lý tài chính và công tác cán bộ;

Những vi phạm trong công tác quản lý tài chính, kế toán là nghiêm trọng, việc để ngoài sổ kế toán số tiền thu từ liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo của Trung Quốc, quản lý đầu tư tại Nhà A có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Quản lý đầu tư tại nhà B vi phạm pháp luật phòng, chống tham nhũng.

Đặc biệt, trong thời gian dài các quy định về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định của Đảng không được thực hiện; công tác đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ vi phạm quy định về quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thể hiện sự độc đoán của Hiệu trưởng ĐHNT.

Những sai phạm trên là nguyên nhân chính gây ra bất bình trong cán bộ, viên chức và mất đoàn kết trong Ban giám hiệu của ĐHNT nhiệm kỳ 2010-2015 - kết luận thanh tra nêu.

Cũng theo TTCP, giai đoạn 2015-2017, về công tác cán bộ, Trường đã ban hành được Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm theo đúng quy định của Nhà nước; đã xây dựng được quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền của ĐHNT nhiệm kỳ 2015-2020; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đã được thực hiện cơ bản đúng quy định, tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp chưa đúng quy định về trình tự thủ tục.

Đơn vị cũng còn một số vi phạm khác, như: Thiếu trách nhiệm trong quản lý, kiểm tra, giám sát, không sớm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các sai phạm về về tài chính, về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và đặc biệt về công tác quy hoạch, quản lý cán bộ. Không tiến hành thụ lý, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo 2011. Tiến hành thanh tra nhưng chưa xem xét, đánh giá toàn diện các nội dung phản ánh.

 Thiếu trách nhiệm trong việc xem xét, xử lý sau thanh tra, không tiến hành theo đúng quy định, kết quả xử lý thiếu khách quan, không triệt để; Ban cán sự Bộ GD&ĐT nhiệm kỳ 2010-2015 thiếu trách nhiệm trong phối hợp với Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội xem xét, xử lý trách nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý sau kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà nội.

Kiến nghị xem xét trách nhiệm Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT

Căn cứ các vi phạm nêu trên, TTCP nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Về nguyên tắc, khoản thu học phí cao hơn quy định năm học 2006-2007 và khoản thu hỗ trợ đào tạo từ năm học 2007-2013 số tiền gần 3 tỷ đồng trái với quy định và khoản thu tiền phạt chậm nộp học phí trái thẩm quyền chưa trả lại cho người nộp số tiền gần 1,4 tỷ đồng, phải trả lại người nộp tuy nhiên thời gian thực hiện đã trên 5 năm, số lượng người nộp lớn, việc trả lại người nộp không thể thực hiện. Về việc này, TTCP yêu cầu Bộ GD&ĐT thống nhất với Bộ Tài chính để xử lý.

TTCP kiến nghị các cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT giai đoạn 2005-2015 trong việc lãnh đạo, quản lý để xảy ra các vi phạm tại ĐHNT; kiểm điểm trách nhiệm trong việc kiểm tra, thanh tra, giải quyết tố cáo, xử lý kỷ luật tại ĐHNT để tố cáo kéo dài.

TTCP cũng yêu cầu Bộ GD&ĐT phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tổ chức kiểm điểm, xử lý đối với Lãnh đạo ĐHNT có vi phạm được nêu trong các kết luận kiểm tra, thanh tra trước đây nhưng kiểm điểm, xem xét trách nhiệm chưa khách quan và phần B của Kết luận này cần được xem xét xử lý lại đảm bảo công bằng, kỷ cương, kỷ luật của Đảng, Nhà nước.

Theo đó, Bộ GD&ĐT tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý đối với các cá nhân có trách nhiệm trong việc tham mưu, quản lý về tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, quản lý cán bộ, thanh tra, giải quyết tố cáo để xảy ra vi phạm như đã nêu trong kết luận.

Các cá nhân có trách nhiệm đối với các sai phạm được nêu trong các kết luận thanh tra, kiểm tra trước đây và được nêu tại phần B của Kết luận này nhưng kiểm điểm, xem xét trách nhiệm chưa khách quan cần được xem xét xử lý lại mới đảm bảo công bằng, kỷ cương, kỷ luật của Đảng, Nhà nước.

TTCP yêu cầu Bộ GD&ĐT chỉ đạo ĐHNT kiểm điểm, xử lý đúng quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Kiểm điểm loạt cán bộ vụ công trình 'khủng' 9 tầng mọc trên Đồi Vua
Hà Nội: Kiểm điểm loạt cán bộ vụ công trình 'khủng' 9 tầng mọc trên Đồi Vua
TPO - Đoàn kiểm tra của UBND thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đề nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Sơn Đông, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị và nguyên Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị thị xã Sơn Tây do để xảy ra những sai phạm về đất đai, xây dựng tại công trình khủng 9 tầng "mọc" trên đất trồng cây ở thôn Đồi Vua.

Có thể bạn quan tâm

Tân Tổng KTNN Trần Sỹ Thanh. Ảnh Như Ý

Không cho phép ai làm tổn hại thanh danh ngành Kiểm toán

TPO - "Chúng ta phải có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ uy tín, danh dự ngành Kiểm toán, nghề kiểm toán và người kiểm toán… Chúng ta không cho phép ai trong ngành được làm tổn hại đến thanh danh của ngành Kiểm toán”, tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh nói.
Nữ ĐBQH từng ‘làm nóng’ nghị trường về bình đẳng giới không ứng cử ĐBQH khóa XV

Nữ ĐBQH từng ‘làm nóng’ nghị trường về bình đẳng giới không ứng cử ĐBQH khóa XV

TPO - Bà Trương Thị Bích Hạnh, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, người từng có nhiều phát biểu trên nghị trường về bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi lao động nữ nay không ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Bà Hạnh có tên trong danh sách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương và được cử tri nơi cư trú tán thành tuyệt đối.