Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Hà Nam

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc
Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc
TPO - Chiều 18/4, tại Hà Nam, đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đối với Đảng bộ tỉnh Hà Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, đoàn kiểm tra sẽ  kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đối với Đảng bộ tỉnh Hà Nam.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong quá trình kiểm tra cần đánh giá, làm rõ những thuận lợi, cũng như khó khăn trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 đối với Đảng bộ tỉnh Hà Nam trong thời gian qua; đánh giá sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các văn bản hướng dẫn của Trung ương trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đánh giá những biểu hiện suy thoái trong thực tiễn của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Hà Nam; tìm hiểu và đánh giá kỹ kết quả thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu, đồng thời phân tích sâu từng nhóm giải pháp; kết quả thực hiện Kế hoạch 04 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kế hoạch 03 của Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị...

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, từ thực tiễn của địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Hà Nam có kiến nghị với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan Trung ương để hoàn thiện các quy định, chính sách nhằm thúc đẩy các nội dung công tác này.

Thay mặt Đảng bộ tỉnh Hà Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam tiếp thu những ý kiến chỉ đạo cũng như kế hoạch kiểm tra của đoàn kiểm tra. 

Theo Theo TTXVN
MỚI - NÓNG