Có 8391 kết quả :

Các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII

'Tắm rửa thì phải gội đầu', nhụt chí dẹp sang một bên

TP - Sau một nhiệm kỳ thắp lửa, sang nhiệm kỳ XII, XIII, Đảng đã kiên trì giữ lửa để công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trở thành một xu thế, không ai có thể đảo ngược, không ai có thể đứng ngoài cuộc. Tinh thần đó được thể hiện rõ nhất qua phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “ai nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm”.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

'Công khai hơn nữa hoạt động kiểm toán `

TPO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, công khai là “vũ khí” quan trọng của kiểm toán, một mặt là sức ép công luận để siết chặt kỷ luật, kỷ cương, mặt khác cũng để người dân và xã hội giám sát hoạt động kiểm toán.