Có 4 kết quả :

Cần có chế tài xử lý nếu không công khai kết quả kiểm toán

Cần có chế tài xử lý nếu không công khai kết quả kiểm toán

TP - Ngày 25/9, tại Hội thảo Giá trị và lợi ích của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) trong quản trị tài chính công, ông Vũ Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp (KTNN) cho biết, để nâng cao giá trị kiểm toán cần quy định chế tài cụ thể đối với các trường hợp không công khai kết quả kiểm toán.