Không đưa vào cấp ủy người có biểu hiện chạy chức, chạy quyền

Không đưa vào cấp ủy người có biểu hiện chạy chức, chạy quyền
TP - Sáng 10/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt, hướng dẫn thực hiện một số văn bản của Trung ương và Thành ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 tới đội ngũ cán bộ chủ chốt. 

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị yêu cầu cán bộ chủ chốt của thành phố quán triệt sâu sắc các nội dung đã được phổ biến tại hội nghị; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội.

Các cấp ủy đảng cần đầu tư thỏa đáng cho công tác xây dựng dự thảo văn kiện trình đại hội. Trong quá trình chuẩn bị, cần chú ý lắng nghe và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Báo cáo chính trị cần có thái độ dũng cảm, nghiêm túc, khách quan trong đánh giá tình hình ưu, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp, gắn với kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy với thực hiện Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và thành phố…

Từ đó đối chiếu, liên hệ với thành tích, ưu điểm, khuyết điểm của từng cá nhân cán bộ phụ trách, khắc phục tình trạng ưu điểm, thành tích thì nhiều người nhận, còn yếu kém, khuyết điểm là của chung, hoặc đổ lỗi cho khách quan.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cũng yêu cầu khi lựa chọn nhân sự, cần đặc biệt quan tâm tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, uy tín trong đảng, trong dân, năng lực và kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Đảm bảo đủ 3 độ tuổi trong ban chấp hành, tăng cường số lượng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, đảm bảo tỷ lệ theo quy định của Trung ương.

Quyết không vì số lượng, cơ cấu mà đưa vào cấp ủy, các cơ quan lãnh đạo những người cơ hội, vi phạm nguyên tắc, có biểu hiện cục bộ, mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền…

MỚI - NÓNG