Khoán kinh phí xe công: Không phát sinh thêm chi phí

TP - Sở Tài chính Hà Nội vừa có công văn gửi báo Tiền Phong phản hồi thông tin về phương án thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. 

Theo Sở Tài chính, việc thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung đảm bảo đúng đối tượng, không phát sinh tăng chi phí hành chính hàng năm, tiết kiệm, hiệu quả trong chi ngân sách. Cơ quan, đơn vị thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô có trách nhiệm công bố công khai phương án khoán kinh phí sử dụng xe ô tô của từng chức danh tại Hội nghị cán bộ, công chức hàng năm. Khi các đơn vị thực hiện thí điểm khoán kinh phí sử dụng xe, toàn bộ xe phục vụ công tác chung của đơn vị đang quản lý, sử dụng sẽ được tổng hợp, lập danh sách thu hồi để bố trí sắp xếp, xử lý theo quy định, đảm bảo việc sử dụng xe tiết kiệm, hiệu quả, các cơ quan đơn vị thực hiện khoán không còn xe để phục vụ chung và tự túc phương tiện đi lại.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm