Kho bạc Nhà nước kí kết phối hợp thu ngân sách nhà nước với VPBank

Lãnh đạo KBNN và VPBank kí kết thoả thuận hợp tác song phương
Lãnh đạo KBNN và VPBank kí kết thoả thuận hợp tác song phương
TP - Ngày 22/6/2020 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết hợp tác song phương giữa Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Phát biểu tại buổi lễ kí kết, bà Trần Thị Huệ, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong những năm vừa qua, KBNN đã tích cực cải cách cơ chế chính sách, triển khai nhiều dự án hiện đại hóa trong công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước qua KBNN theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch về quy trình, thủ tục; hiện đại về công nghệ; đảm bảo quản lý chặt chẽ tiền, tài sản Nhà nước. Những cải cách đó cũng nhằm hướng đến mục tiêu của Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước là xây dựng Kho bạc điện tử, tiến tới Kho bạc số với 3 không: “Không khách hàng tại trụ sở”, “Không tiền mặt” và “Không giấy tờ”.

Đối với công tác tập trung các khoản thu ngân sách nhà nước vào KBNN, thời gian qua KBNN cùng với các cơ quan liên quan xây dựng và triển khai Chương trình quản lý thu ngân sách nhà nước để kết nối, trao đổi, thống nhất thông tin, dữ liệu điện tử về thuế, phí, lệ phí giữa KBNN, cơ quan Thuế, Hải quan và các Ngân hàng Thương mại nơi KBNN mở tài khoản và phối hợp thu.

Mặt khác, KBNN đã phối hợp với các cơ quan trong việc phát triển và đa dạng hoá các phương thức thu ngân sách nhà nước hiện đại bên cạnh phương thức truyền thống là nộp tiền mặt và chuyển khoản qua tài khoản tại trụ sở ngân hàng, như: thu ngân sách nhà nước qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của cơ quan thu, qua ATM, internet banking, mobile banking, qua các điểm chấp nhận thẻ POS của ngân hàng thương mại…..

Với các giải pháp này, đến nay gần 70% số thu ngân sách nhà nước đã thực hiện qua các Ngân hàng Thương mại được KBNN ủy nhiệm thu và 99% số thu ngân sách nhà nước qua KBNN được thực hiện theo phương thức điện tử.

Lãnh đạo KBNN cho biết, nhằm tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ và nhằm mục tiêu tạo thuận lợi hơn nữa cho cá nhân, doanh nghiệp nộp ngân sách nhà nước, KBNN đã báo cáo Bộ Tài chính chấp thuận chủ trương mở rộng việc phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa KBNN với các ngân hàng thương mại cổ phần. Theo đó, VPBank là ngân hàng được lựa chọn đầu tiên trong khối các Ngân hàng Thương mại cổ phần để tổ chức triển khai hợp tác song phương trong lĩnh vực thu ngân sách nhà nước.

“Mục tiêu chính trong hợp tác song phương giữa KBNN và VPBank lần này là mở rộng phạm vi phối hợp thu ngân sách nhà nước và ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước bằng tiền mặt qua Ngân hàng Thương mại. Để thực hiện mục tiêu đó, hai bên cần phải phối hợp mở tài khoản, cung cấp dịch vụ thanh toán và tổ chức kết nối, trao đổi thông tin dữ liệu điện tử về thu ngân sách nhà nước giữa KBNN và VPBank”, bà Trần Thị Huệ cho biết.

Theo thỏa thuận, KBNN sẽ phối hợp với VPBank trong việc mở và sử dụng hệ thống tài khoản chuyên thu của KBNN tại VPBank và thực hiện phối hợp thu, ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước, kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử về thu ngân sách nhà nước giữa VPBank và KBNN.

Thông qua đó, toàn bộ các khoản thu ngân sách nhà nước qua VPBank sẽ được ghi nhận trực tiếp ngay vào hệ thống các tài khoản chuyên thu của Kho bạc tại VPBank, đảm bảo tập trung kịp thời vào ngân sách nhà nước; đồng thời, truyền thông tin về khoản thu sang Tổng cục thuế và Tổng cục Hải quan nhanh chóng, an toàn và thuận lợi.

Hai bên sẽ chính thức triển khai phối hợp thu ngay trong quý 3/2020.

Tại buổi lễ kí kết, Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước đề nghị lãnh đạo VPBank chỉ đạo các bộ phận chức năng phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan thuộc KBNN; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai, vận hành các hệ thống ứng dụng phục vụ phối hợp thu ngân sách nhà nước; tổ chức đào tạo, tập huấn và hướng dẫn sử dụng cho cán bộ các chi nhánh/phòng giao dịch trực thuộc VPBank về quy trình thu ngân sách nhà nước.

Đồng thời chỉ đạo các chi nhánh trực thuộc phối hợp chặt chẽ với đơn vị KBNN địa phương trong việc triển khai công tác phối hợp thu, ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước theo Thỏa thuận đã ký kết.

“Về phía KBNN, chúng tôi cam kết đảm bảo đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân lực, sẵn sàng phối hợp với VPBank để triển khai các nội dung theo thỏa thuận ký ngày hôm nay; đồng thời, KBNN cũng sẽ chỉ đạo các đơn vị KBNN địa phương tích cực phối hợp với các chi nhánh/phòng giao dịch của VPBank trên địa bàn để tổ chức phối hợp thu và ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước bằng tiền mặt khi chúng ta đã hoàn tất công tác kiểm thử và triển khai thí điểm”, bà Trần Thị Huệ khẳng định.

Được biết, hiện VPBank là một trong những Ngân hàng Thương mại cổ phần hàng đầu của Việt Nam có mạng lưới gần 300 chi nhánh/phòng giao dịch trên phạm vi cả nước./.

MỚI - NÓNG