Khảo sát sự hài lòng của người dân

Khảo sát sự hài lòng của người dân
TP - Từ ngày 15/11 đến 31/12, Hà Nội sẽ điều tra, khảo sát, đánh giá sự hài lòng của nhân dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thành phố năm 2015. 

Theo đó, các dịch vụ hành chính công tiến hành khảo sát trong năm 2015 như cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; cấp chứng chỉ quy hoạch. Phạm vi khảo sát được tiến hành ở hai sở gồm Sở KH&ĐT, Sở Quy hoạch Kiến trúc và 6 quận, huyện, thị xã. Đồng thời, khảo sát bổ sung tại Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội. Đối tượng khảo sát chủ yếu là tổ chức, người dân có giao dịch và đã hoàn thành và nhận kết quả của các dịch vụ hành chính công, được xác định trong phạm vi khảo sát năm 2015.

Thành phố yêu cầu việc khảo sát, đánh giá phải đảm bảo tính khoa học, khách quan, dân chủ, minh bạch; phản ánh đúng thực tế hoạt động, làm rõ ưu điểm và hạn chế của hoạt động cung ứng dịch vụ hành chính công và đề xuất các biện pháp khắc phục. 

MỚI - NÓNG