Khánh Hòa thêm bốn đô thị loại 5

Khánh Hòa thêm bốn đô thị loại 5
TP - Ngày 1-9, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định công nhận các xã Ninh Diêm, Ninh Đa, Ninh Hà và Ninh Sim thuộc huyện Ninh Hòa đạt các tiêu chuẩn của đô thị loại 5.

Việc các xã trên đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5 sẽ tạo thuận lợi cho việc thành lập thị xã Ninh Hòa, tiến đến năm 2015 tỉnh Khánh Hòa có thể đề nghị Chính phủ công nhận Khánh Hòa là đô thị loại I trực thuộc Trung ương.

MỚI - NÓNG