Khẩn trương xây dựng chương trình hành động

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam; Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn phát biểu tại Hội nghị.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam; Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn phát biểu tại Hội nghị.
TPO - Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn đề nghị trong năm 2021, Đảng bộ T.Ư Đoàn cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ngày 23/1/2021, Đảng bộ T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự Hội nghị có: ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam; Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn;  anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

7/8 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Năm 2020, công tác xây dựng Đảng của cơ quan T.Ư Đoàn diễn ra trong bối cảnh cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Trung ương Đoàn ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng, chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cấp ủy, lãnh đạo các ban, đơn vị có nhiều điểm mới, sáng tạo và có nhiều sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ban, đơn vị và cơ quan T.Ư Đoàn, nhất là trong đại dịch COVID-19, thiên tai.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội 37/37 đảng bộ, chi bộ trực thuộc; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 theo chủ trương trang trọng, tiết kiệm, đúng quy trình. 

Cấp ủy các đảng bộ, chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu trong tham mưu triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 và kế hoạch công tác của các ban, đơn vị; đổi mới phương thức tổ chức triển khai nhiệm vụ phù hợp với bối cảnh chung cả nước trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thiên tai.

Các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu đặt ra cho năm 2020 đều cơ bản hoàn thành tốt, với 7/8 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Khẩn trương xây dựng chương trình hành động ảnh 1 Ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư cho rằng, mặc dù, năm 2020 diễn ra trong bối cảnh rất khó khăn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thiên tai nhưng với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, sự đồng thuận trong toàn đảng bộ, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy và Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm: “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư cho rằng, mặc dù, năm 2020 diễn ra trong bối cảnh rất khó khăn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thiên tai nhưng với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, sự đồng thuận trong toàn đảng bộ, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy và Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm: “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Đặc biệt là việc chủ động, sớm tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn lựa chọn nội dung phù hợp, linh hoạt đổi mới hình thức tổ chức tại từng thời điểm để triển khai sâu rộng 4 đợt hoạt động cao điểm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc.

Khẩn trương xây dựng chương trình hành động ảnh 2 Đảng ủy T.Ư Đoàn vinh dự được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020

Ông Lại Xuân Lâm đề nghị, Đảng bộ T.Ư Đoàn cần tăng cường bám sát nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đại hội Đảng bộ Khối, nhất là 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII thông qua để triển khai có hiệu quả. Chủ động, sáng tạo trong tham mưu, thực hiện hiệu quả Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, trọng tâm là đợt hoạt động cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời, tập trung các giải pháp hỗ trợ, phát huy thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; đề xuất cơ chế, chính sách đối với thanh niên… nhằm tiếp tục nâng cao vai trò và hình ảnh của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước.

Số hóa hồ sơ đảng viên bằng phần mềm

Kết luận hội nghị, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn đánh giá cao và tiếp thu các ý kiến tham luận đóng góp tại hội nghị để làm rõ nét hơn kết quả công tác năm 2020, bổ sung những nội dung nhiệm vụ, giải pháp của năm 2021.

Bí thư Đảng ủy Cơ quan T.Ư Đoàn cho rằng, trong năm 2020 đã đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ trong toàn đảng bộ, và các chi đảng bộ trực thuộc Trung ương Đoàn; cán bộ, đảng viên không có đơn thư, kiếu kiện… đó là sự nỗ lực rất lớn của các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đảng bộ, của cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc. 

Anh Nguyễn Anh Tuấn cũng ghi nhận, đánh giá cao đối với các đảng bộ lớn của các cơ quan báo chí trực thuộc Trung ương Đoàn trong việc tổ chức, quy hoạch, sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

“Vai trò của các cấp ủy trong việc lãnh đạo các chi, đảng bộ, đặc biệt là công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động của các cơ quan báo chí là hết sức quan trọng, chính cách làm dân chủ, biết lắng nghe, điều chỉnh kịp thời và tạo không gian, điều kiện để cho cán bộ, đảng viên được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, được trao đổi, thông tin thông suốt, vì mục tiêu chung của toàn đảng bộ”, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn nhấn mạnh.

Tuy nhiên, anh Tuấn thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong chương trình công tác năm 2020 như công tác đảng vụ, quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, chậm tiến độ; chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao; vai trò của các chi đảng ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chưa rõ nét, nội dung sinh hoạt chi bộ trùng với sinh hoạt chuyên môn…

Anh Tuấn đề nghị trong năm 2021 cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính: Khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện và cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XIII và các chủ trương công tác năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Tập trung giải pháp thực hiện tốt chủ đề công tác năm“ tăng cường công tác quản lý đảng viên” với một số nội dung như: Quản lý, số hóa hồ sơ đảng viên bằng phần mềm; Ban hành Bộ công cụ để đánh giá đảng viên hàng tháng, hàng quý… Đồng thời, thực hiện giám sát chặt chẽ chế độ tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện đảng viên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở từng chi, đảng bộ định kỳ theo tháng; đảm bảo tính minh bạch, công khai, dân chủ trong hoạt động điều hành của cơ quan, tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên được bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình…

Khẩn trương xây dựng chương trình hành động ảnh 3 Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam; Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn trao Giấy khen cho 7 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020, trong đó có Đảng bộ Báo Tiền Phong

Dịp này, Đảng ủy T.Ư Đoàn vinh dự được nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020. Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Bằng khen cho 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2015-2019; Tặng Bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020. Ban thường vụ Đảng ủy T.Ư Đoàn trao tặng Giấy khen cho 7 tập thể, trong đó có Đảng bộ Báo Tiền Phong; 49 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

MỚI - NÓNG
Malaysia gửi ‘chiến thư’ tới U23 Việt Nam
Malaysia gửi ‘chiến thư’ tới U23 Việt Nam
TPO - Trước giờ xung trận, các cầu thủ Malaysia đều đồng loạt đưa ra những thông điệp đanh thép. Sau Luqman Hakim, đến lượt đối tác trên hàng công của anh là tiền đạo cao 1m87 Hadi Fayyadh Abdul Razak gửi chiến thư tới đội chủ nhà.

Có thể bạn quan tâm

Diễn đàn 'Điều em muốn nói': Những chia sẻ từ trái tim

Diễn đàn 'Điều em muốn nói': Những chia sẻ từ trái tim

TPO - Diễn đàn "Điều em muốn nói" có sự tham gia của nhiều nhà quản lý giáo dục, các chuyên gia tâm lý, nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ cùng lãnh đạo phòng GD&ĐT đến từ 30 quận, huyện, ban giám hiệu các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đặc biệt là sự có mặt của gần 1.000 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Giảng Võ.
Mô hình nông nghiệp sạch đang là hướng đi đúng để tạo nên những sản phẩm mang thương hiệu Làng TNLN Quảng Châu

Chuyện của những người trẻ lập làng

TP - Chỉ sau 6 năm xây dựng, từ vùng núi đồi hoang vu, một ngôi làng trù phú ở phía Bắc tỉnh Quảng Bình đang được hình thành. Cư dân của ngôi làng này là những người trẻ, họ đang sát cánh cùng nhau để biến vùng đất cằn sỏi đá thành nơi đáng sống.
Huỳnh Văn Quí (lớp 12A2, Trường THPT Krông Nô, huyện Krông Nô, Đắk Nông) đoạt giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Đắk Nông lần thứ 2

Phó Bí thư Ðoàn trường đa tài

TP - Ðang ngồi trên ghế nhà trường, Huỳnh Văn Quí (lớp 12A2, Trường THPT Krông Nô, huyện Krông Nô, Ðắk Nông) đã đoạt giải Nhất cuộc thi khởi nghiệp của tỉnh khi thiết kế sàn thương mại điện tử hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm và thúc đẩy quảng bá du lịch quê hương.
Lắng nghe để hiểu con hơn

Lắng nghe để hiểu con hơn

TPO - Là chia sẻ của nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong tại diễn đàn “Điều em muốn nói”. “Diễn đàn được kỳ vọng trở thành diễn - đàn - mở, để những tâm tư, những chia sẻ thầm kín sâu thẳm trong tâm hồn được các em học sinh nói ra. Chúng ta, những người lớn, lắng nghe được nhiều hơn. Đặc biệt là các phụ huynh hiểu con hơn, lắng nghe con hơn, có được những động viên, chia sẻ hữu ích”, nhà báo Phùng Công Sưởng kỳ vọng.
Cô gái Việt đầu tiên chinh phục đỉnh núi Everest

Cô gái Việt đầu tiên chinh phục đỉnh núi Everest

TPO - Nguyễn Thị Thanh Nhã (Celine Nha Nguyen) mới đây vừa chinh phục đỉnh Everest (đỉnh núi cao nhất trên Trái Đất so với mực nước biển, tính đến thời điểm hiện tại là 8848,86). Đây thực sự là một kỳ tích khi leo núi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.