Khai mạc Hội nghị lần thứ sáu BCH TƯ Đảng Khoá X

Khai mạc Hội nghị lần thứ sáu BCH TƯ Đảng Khoá X
Sáng 14/1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X họp Hội nghị toàn thể lần thứ sáu . Đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã phát biểu khai mạc hội nghị .

>> Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Khai mạc Hội nghị lần thứ sáu BCH TƯ Đảng Khoá X ảnh 1

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đinh Xuân Tuân-TTXVN

Theo chương trình công tác toàn khoá, Hội nghị lần này sẽ thảo luận và thông qua các đề án về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở;

hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; tiếp tục cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 - 2012;

thành lập Tiểu ban tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ mới; thành lập Tiểu ban tổng kết tình hình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2001 - 2010) và chuẩn bị xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011- 2020); bổ sung Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

Khai mạc Hội nghị lần thứ sáu BCH TƯ Đảng Khoá X ảnh 2

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Xuân Tuân-TTXVN

Cũng tại hội nghị này, theo Quy chế làm việc, Bộ Chính trị sẽ báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương kiểm điểm về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2007, trọng tâm công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2008; những việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6; công tác kiểm tra, giám sát năm 2007; công tác tài chính Đảng năm 2007 và một số vấn đề khác.

Theo chương trình, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X sẽ làm việc từ 14/1/2008 đến ngày 22/1/2008.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Cách ly F1 tại nhà, được không?

Cách ly F1 tại nhà, được không?

TPO - Đại diện Sở Y tế TPHCM đề xuất cách ly F1 tại nhà sau khi số lượng F1 tăng lên và các khu cách ly tập trung đứng trước tình trạng quá tải. Liệu cách ly F1 tại nhà có khả thi?