Kết quả kiểm phiếu phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo kết quả kiểm phiếu được công bố tại Quốc hội, các thành viên Chính phủ được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành đều đạt từ 84% trở lên, trong đó có người đạt trên 99% số đại biểu có mặt tán thành.
Kết quả kiểm phiếu phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng ảnh 1

Tân Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Nguyễn Thanh Nghị và Trần Văn Sơn

Cụ thể số phiếu của những người được phê chuẩn như sau:

1: Ông Lê Minh Khái phê chuẩn làm Phó Thủ tướng: Số phiếu đồng ý 471, chiếm 98,74% số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có mặt đồng ý; không đồng ý: 5

2. Ông Lê Văn Thành phê chuẩn làm Phó Thủ tướng: Số phiếu đồng ý 402 phiếu, bằng 84,28% số ĐB có mặt; không đồng ý: 72

3. Ông Phan Văn Giang phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Số phiếu đồng ý: 474, tương đương 99,37% số đại biểu có mặt; Số phiếu không đồng ý: 2

4. Ông Bùi Thanh Sơn phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Số phiếu đồng ý: 470, tương đương 98,53% đại biểu có mặt; Số phiếu không đồng ý: 6

5. Bà Phạm Thị Thanh Trà phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Số phiếu đồng ý: 408, tương đương 85,53% đại biểu có mặt, Số phiếu không đồng ý: 68

6. Ông Lê Minh Hoan phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ NN&PTNT: Số phiếu đồng ý: 440, tương đương 92,24% số đại biểu có mặt; Số phiếu không đồng ý: 36

7. Ông Nguyễn Thanh Nghị phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Số phiếu đồng ý: 457, tương đương 95,81% đại biểu có mặt; Số phiếu không đồng ý: 19

8. Ông Nguyễn Văn Hùng phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Số phiếu đồng ý: 439, tương đương 92,03% đại biểu có mặt; Số phiếu không đồng ý: 37

9. Ông Hầu A Lềnh phê chuẩn làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc: Số phiếu đồng ý: 450, tương đương 94,34% số đại biểu có mặt; Số phiếu không đồng ý: 26

10. Ông Trần Văn Sơn phê chuẩn làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP: Số phiếu đồng ý: 460, tương đương 96,44% số đại biểu có mặt; Số phiếu không đồng ý: 16

11. Ông Hồ Đức Phớc phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính: Số phiếu đồng ý: 458, tương đương 96,02% đại biểu có mặt; Số phiếu không đồng ý: 18

12. Ông Nguyễn Kim Sơn phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Số phiếu đồng ý: 424, tương đương 88,89% số đại biểu có mặt; Số phiếu không đồng ý: 52

13. Ông Nguyễn Hồng Diên phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Công Thương: Số phiếu đồng ý: 417, tương đương 87,42% số đại biểu có mặt; Số phiếu không đồng ý: 59

14. Ông Đoàn Hồng Phong phê chuẩn làm Tổng Thanh tra Chính phủ: Số phiếu đồng ý: 437, tương đương 91,61% số đại biểu có mặt; Số phiếu không đồng ý: 39.

MỚI - NÓNG