Kết quả, đáp án tuần 2 và câu hỏi tuần 3

Kết quả, đáp án tuần 2 và câu hỏi tuần 3
TP - Giải Nhất (2.000.000 đồng): Bạn Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh. Giải Nhì (1.500.000 đồng): Bạn Nguyễn Nhật Vũ, Lớp K13X2, Khoa Kiến trúc Xây dựng, Trường Đại học dân lập Văn Lang. Giải Ba (1.000.000 đồng): Bạn Trần Ngọc Khôi, Lớp Cao đẳng điện 08B, Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

 >> Kết quả tuần thứ nhất cuộc thi tìm hiểu truyền thống Đoàn

Bạn Nguyễn Thị Quỳnh Anh đã trả lời chính xác 4 câu hỏi tuần 2 và dự đoán số người trả lời đúng lệch 1.209 người.

Bạn Nguyễn Nhật Vũ đã trả lời đúng câu hỏi tuần 2 và dự đoán số người trả lời đúng lệch 1.274 người.

Bạn Trần Ngọc Khôi trả lời đúng trả lời đúng câu hỏi tuần 2 và dự đoán số người trả lời đúng lệch 1.286 người.

Đáp án tuần 2

Câu 1. Đáp án đúng là a: Quận, huyện Đoàn và tương đương.

Câu 2. b: 08 đồng chí.

Câu 3. c: Từ sau bức thư của Hồ Chủ tịch gửi các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô qua 60 ngày đêm chiến đấu với giặc tại Hà Nội 27/01/1947.

Câu hỏi 4. c: Sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II.

CÂU HỎI TUẦN 3

Câu 1: Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh là cuộc đấu tranh rộng lớn, quyết liệt do Đảng ta lãnh đạo. Có được cao trào ấy là do:

a. Nghệ Tĩnh sớm có một Đảng bộ vững mạnh và sớm hình thành một liên minh Công - Nông vững chắc làm nòng cốt

b. Nghệ Tĩnh sớm xây dựng được đội xung kích cách mạng của Đảng với số lượng lên đến 2.356 đoàn viên và một mặt trận đoàn kết thanh niên rộng rãi

c. Cả (a) và (b) đều là các yếu tố tạo nên cao trào.

Câu 2. Hai phong trào lớn “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước” được duy trì và phát triển trong thời gian là:

a. 05 năm (một nhiệm kỳ)

b. 10 năm (hai nhiệm kỳ)

c. Cho đến nay.

Câu 3. Phong trào “Năm xung phong” đã thu hút hơn 2 triệu đoàn viên, thanh niên miền Nam tham gia trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phong trào “Năm xung phong” được phát động từ:

a. Đại hội lần thứ nhất Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Việt Nam (TNNDCM Việt Nam)

b. Đại hội lần thứ hai Đoàn TNNDCM Việt Nam

c. Từ ngay sau phong trào Ba Sẵn Sàng

Câu 4. Bạn hãy cho biết Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trải qua mấy lần Đại hội?

a. 7 lần

b. 8 lần

c. 9 lần

 Nhà tài trợ chính
Kết quả, đáp án tuần 2 và câu hỏi tuần 3 ảnh 1

> Mời bạn tiếp tục tham gia tuần thi thứ ba

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG