Kết quả Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 ở Thanh Hóa

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ huyện Quan Sơn
Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ huyện Quan Sơn
Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá có 31 đảng bộ trực thuộc, gồm 2 đảng bộ thành phố, 2 đảng bộ thị xã, 23 đảng bộ huyện, 4 đảng uỷ trực thuộc. Có 1.467 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 958 đảng bộ cơ sở, 509 chi bộ cơ sở; có 28 đảng bộ bộ phận; có 9.893 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; có 229.424 đảng viên.

Căn cứ chỉ thị số 35- CT/TW, ngày 30/5/2019, của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 26- HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương; Ban Thường vụ tỉnh uỷ Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản về tổ chức đại hội các cấp. Ban Thường vụ tỉnh uỷ Thanh Hoá đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đại hội đảng bộ các cấp.

Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2020-2025 tại Thanh Hoá đã tổ chức thành công.

Kết quả Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 ở Thanh Hóa ảnh 1  

Kết quả đại hội đảng bộ cấp cơ sở

Đến ngày 30/6/2020, toàn Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá đã có 1.467/1.467, đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó có 74 tổ chức cơ sở đảng được lựa chọn tổ chức đại hội điểm; có 30 đảng bộ cơ sở thực hiện chủ trương đại hội bầu trực tiếp bí thư tại đại hội, kết quả bầu 1 lần đúng nguồn, tỷ lệ trúng cử cao. Đơn vị đại hội sớm nhất vào ngày 9-10/2/2020 (Đảng bộ phường Tân sơn, TP Thanh Hoá).

Kết quả cụ thể, bầu cấp uỷ: Bầu được 12.410 đồng chí, trong đó nguồn mới 3.460 đồng chí, đạt 27,9%; tỷ lệ nữ 19,8% (2.455 đồng chí); tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 35 tuổi 11,6% (1.443 đồng chí); dân tộc thiểu số 1.945 đồng chí, đạt 15,7%.

Bầu ban thường vụ: Bầu được 2.929 đồng chí, trong đó nguồn mới 700 đồng chí, đạt 23,9%; tỷ lệ nữ 11% (322 đồng chí); tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 35 tuổi là 3,2%; dân tộc thiểu số 532 đồng chí, đạt 18,2%.

Bầu Bí thư: Bầu được 1.371 đồng chí, trong đó nguồn mới 244 đồng chí, đạt 17,8%; tỷ lệ nữ 7,6% (104 đồng chí); dân tộc thiểu số 146 đồng chí, đạt 10,6%.

Bầu phó bí thư: Bầu được 1.869 đồng chí, trong đó nguồn mới 467 đồng chí, đạt 25%; tỷ lệ nữ 11,6% (216 đồng chí); tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 35 tuổi là 3,3%; dân tộc thiểu số có 289 đồng chí, đạt 15,5%.

Bầu Uỷ ban kiểm tra: Số lượng uỷ viên UBKT cấp uỷ của các đảng bộ từ 3-5 đồng chí, phó chủ nhiệm 1 đồng chí. Các đơn vị đều bầu đủ số lượng theo phương án được duyệt.

Kết quả Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 ở Thanh Hóa ảnh 2  
Kết quả Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 ở Thanh Hóa ảnh 3 Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Tp Thanh Hoá

Kết quả đại hội cấp trên cơ sở (cấp huyện và tương đương)

Đến ngày 17/8/2020, toàn Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá đã có 31/31 đảng bộ trực thuộc tỉnh uỷ đã tổ chức thành công đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó có 2 đảng bộ huyện được chọn tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm, đó là thành phố Thanh Hoá và huyện Quan Sơn; riêng Đảng bộ huyện Cẩm Thuỷ, tuy không được chọn đại hội điểm nhưng cũng tổ chức đại hội sớm. Kết quả cụ thể:

Bầu cấp uỷ: Có 31/31 đơn vị đại hội 4 nội dung. Tổng số cấp uỷ viên được bầu theo quy định là 1.090 đồng chí. Tại đại hội bầu 1.057 đồng chí, trong đó thực hiện bầu thiếu chủ động 33 đồng chí. Bầu tại đại hội 1.057 đồng chí, trong đó tái cử 756 đồng chí, tham gia lần đầu 301 đồng chí. Nếu tính cả bổ sung sau đại hội do chủ động bầu thiếu, tỷ lệ đổi mới đạt 30,6% (334/1.090). Tỷ lệ nữ chiếm 18,2% (192 đồng chí); tỷ lệ tuổi trẻ 16,2% (171 đồng chí); tỷ lệ dân tộc thiểu số 17,1% (181 đồng chí)

Bầu ban thường vụ: Tổng số được bầu là 334 đồng chí, trong đó thực hiện bầu thiếu chủ động 16 đồng chí. Bầu tại đại hội 318 đồng chí, trong đó tái cử 249 đồng chí, tham gia lần đầu 69 đồng chí. Tỷ lệ nữ chiếm 14,8% (47 đồng chí); tỷ lệ tuổi trẻ 4,1% (13 đồng chí); tỷ lệ dân tộc thiểu số 17% (54 đồng chí).

Bầu bí thư: Được bầu là 31 đồng chí, trong đó thực hiện bầu thiếu chủ động 4 đồng chí để luân chuyển cán bộ sau đại hội, tại các Đảng bộ huyện: Quan Hoá, Mường Lát, Cẩm Thuỷ, Thiệu Hoá; 1 đồng chí chỉ định sau đại hội theo quy định (Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh). Đã bầu tại đại hội 26 đồng chí, trong đó tái cử 19 đồng chí, mới 7 đồng chí, nữ 2 đồng chí; các đồng chí đều trúng cử các chức danh bí thư với tỷ lệ phiếu trúng cử đạt từ 95% trở lên. Các đồng chí đều có trình độ chuyên môn đại học trở lên, cao cấp lý luận chính trị và có đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

Đến nay, bốn Đảng bộ thực hiện bầu thiếu chủ động bí thư cấp uỷ là Đảng bộ huyện Cẩm Thuỷ, Đảng bộ huyện Quan Hoá, Đảng bộ huyện Mường Lát, Đảng bộ huyện Thiệu Hoá đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ định bổ sung Bí thư huyện uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

Bầu phó bí thư: Được bầu 60 đồng chí, trong đó thực hiện bầu thiếu chủ động 5 đồng chí phó bí thư để luân chuyển cán bộ sau đại hội: 5 đồng chí phó bí thư phụ trách chính quyền (thị xã Bỉm Sơn, huyện Yên Định, huyện Hậu Lộc, huyện Quảng Xương, huyện Như Thanh).

Tổng số đã bầu được 55 đồng chí, trong đó tái cử 38 đồng chí, mới 17 đồng chí, nữ 5 đồng chí; các đồng chí đều trúng cử chức danh phó bí thư với tỷ lệ phiếu trúng cử cao. Các đồng chí đều có trình độ chuyên môn đại học trở lên, cao cấp lý luận chính trị và có đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

Đến nay, 5 Đảng bộ thực hiện bầu thiếu phó bí thư huyện uỷ phụ trách chính quyền là Đảng bộ: huyện Hậu Lộc, huyện Như Thanh, thị xã Bỉm Sơn, huyện Yên Định, huyện Quảng Xương đã được Ban Thượng vụ Tỉnh uỷ chỉ định bổ sung phó bí thư huyện uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

Bầu uỷ ban kiểm tra: Số lượng uỷ viên UBKT cấp uỷ của các đảng bộ từ 7-9 đồng chí, phó chủ nhiệm từ 1-2 đồng chí. Các đơn vị đều bầu đủ số lượng theo phương án được duyệt.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Bé gái 13 tuổi bị bố dượng cưỡng hiếp
Bản tin Hình sự: Bé gái 13 tuổi bị bố dượng cưỡng hiếp
TPO - TIN NÓNG ngày 18/4: Bắt trói ông nội để hiếp dâm cháu gái 13 tuổi; Nhân viên nhà nghỉ 'thác loạn' ma túy cùng 17 dân chơi; Bắt giữ kẻ vận chuyển 11 kg ma túy ở bến xe Đông Hà; Bé 5 tuổi tử vong trong tình trạng không mặc quần ở bãi đất trống gần nhà; Lên mạng rao bán xe máy rồi 'tập kích', dùng dao đâm người mua để cướp tiền; Công an xác minh lý lịch Lê Chí Thành, xem xét xử lý thêm tội…

Có thể bạn quan tâm

Doanh nghiệp niêm yết báo lỗ, cổ phiếu vẫn lập đỉnh

Doanh nghiệp niêm yết báo lỗ, cổ phiếu vẫn lập đỉnh

TPO - Tới nay, bức tranh lợi nhuận quý 1/2021 của các công ty đại chúng phần nào được hé lộ, một phần đã phản ánh vào giá cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết. Trong đó, nhiều doanh nghiệp ngành thép, ngân hàng, chứng khoán báo lợi nhuận “khủng”, tăng trưởng bằng lần so với cùng kỳ năm trước.