Kế thừa, phát triển những giá trị truyền thống vẻ vang của Đoàn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với niềm tin sắt son với Đảng, Đoàn trở thành đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng đông đảo, đội quân xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức của những người cộng sản trẻ tuổi Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo, rèn luyện thường xuyên, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng. Với niềm tin sắt son với Đảng, trở thành đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng đông đảo, đội quân xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. Mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên Cộng sản luôn phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong giai đoạn tình hình trong và ngoài nước có rất nhiều biến động khó lường thì việc tiếp tục kế thừa, phát triển những giá trị truyền thống vẻ vang của đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm góp phần tạo nên động lực to lớn để thực hiện tốt vai trò của tổ chức.

Những giá trị truyền thống xuyên suốt của Đoàn được hun đúc suốt từ quá trình thành lập đến nay đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó thiết tha, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa; truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, dám đi đến những nơi khó khăn, gian khổ, dám suy nghĩ sáng tạo...để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; truyền thống gắn bó đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi, trong các tổ chức Đoàn, Hội; đoàn kết gắn bó với Nhân dân; thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, sự hòa quyện đoàn kết dân tộc với đoàn kết quốc tế và truyền thống hiếu học, ham hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ, chính trị văn hóa, khoa học, kỹ thuật, quản lý và quân sự... say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, để cống hiến cho sự nghiệp của dân tộc và của Đảng.

Những truyền thống quý báu này của Đoàn đã tạo nên động lực tinh thần vô giá xuyên suốt các thời kỳ lịch sử được thể hiện trong hành động cách mạng, nhất là ở những bước ngoặt của lịch sử gần 90 năm qua. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã biết lồng ghép, vận dụng linh hoạt những truyền thống đó vào các nội dung hoạt động cụ thể từ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chương trình đồng hành cùng với thanh niên; công tác Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị,… Với tinh thần như vậy, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi được tổ chức thường xuyên, bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước. Các kênh thông tin truyền thống, phát huy vai trò mạng xã hội để kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên. Việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng qua thành lập và duy trì mô hình “Câu lạc bộ lý luận trẻ” và Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Các sản phẩm tuyên truyền trên Internet và mạng xã hội như infographic, video clip, bộ ảnh, video ca nhạc, poster cổ động, phóng sự, phim ngắn... do các cấp bộ Đoàn xây dựng nhân các ngày lễ lớn… Để phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên các cấp bộ đoàn đã chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức triển khai phong trào, kịp thời cập nhật các nội dung mới theo tình hình thực tế và theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ đã mang lại hiệu quả tích cực. Đó là phong trào “Thanh niên tình nguyện”, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” tiếp tục được triển khai hiệu quả, thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ.

Trong học tập, tư vấn, hướng nghiệp, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và các kỹ năng trong cuộc sống cần thiết đối với thanh niên đã được quan tâm, đáp ứng được nhu cầu, lợi ích của đông đảo đoàn viên. Đối với hoạt động phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức Đoàn triển khai nhiều điểm đổi mới, phù hợp hơn ở Chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018 - 2022. Trọng tâm chính vẫn là phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Bên cạnh đó việc nâng cao năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam được quan tâm triển khai hiệu quả hướng đến công tác quốc tế thanh niên tiếp tục có đi vào chiều sâu, đóng góp tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân. Đối với công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị thì cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” đã giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp ngày càng được nâng cao. Các hoạt động phản biện xã hội được tham mưu, triển khai dưới nhiều hình thức, tạo môi trường để cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên, đặc biệt tập trung vào góp ý dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)…Tổ chức đoàn đã mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục được coi trọng và triển khai quyết liệt để thực hiện các chủ trương mới, tiêu biểu: chủ trương 1+2; chủ trương 1+1; xây dựng cơ sở Đoàn 3 chủ động; thực hiện sắp xếp lại bộ máy Đoàn cấp tỉnh được thực hiện quyết liệt, có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả từng bước nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, đoàn viên, tổ chức cơ sở Đoàn. Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn có chuyển biến tích cực. Nội dung và phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên được đổi mới theo hướng đáp ứng với nhu cầu, sở thích của thanh niên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên tăng so với đầu nhiệm kỳ.

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là lực lượng xã hội hùng hậu, có sức khoẻ, có trình độ học vấn, có tiềm năng sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học hiện đại. Vì thế, đối với giai đoạn cách mạng mới, với bối cảnh thế giới biến động phức tạp, trước những thách thức to lớn của xu thế toàn cầu hoá về kinh tế, sự phát triển của kinh tế tri thức việc phát huy tốt những giá trị truyền thống của Đoàn nhằm thực hiện nhiệm vụ ở giai đoạn mới là điều tất yếu khách quan. Tổ chức Đoàn với phương châm chủ động tìm tòi những hướng đi mới, phù hợp với tiến trình cách mạng của dân tộc, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng, Bác Hồ và Nhân dân dành cho thế hệ trẻ; phù hợp với quy luật phát triển của thời đại và nhu cầu, nguyện vọng của thanh thiếu nhi. Từ đó luôn đổi mới, sáng tạo, kiên trì, quyết liệt, trong đó luôn ưu tiên tập trung hướng về cơ sở, chăm lo giải quyết những vấn đề bức thiết của thanh thiếu niên, góp phần quan trọng của toàn Đảng, hệ thống chính trị, cộng đồng và toàn xã hội chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

MỚI - NÓNG
Bình Dương: Đôi nam nữ chặn đầu xe ô tô, cầm rựa dọa chém tài xế
Bình Dương: Đôi nam nữ chặn đầu xe ô tô, cầm rựa dọa chém tài xế
TPO - Đôi vợ chồng đi trên xe ô tô 5 chỗ hiệu Toyota vượt lên trước rồi chặn đầu một ô tô khác giữa đường. Sau khi bước xuống, tài xế lấy trong cốp xe chiếc rựa rồi hùng hổ chửi bới, dọa chém tài xế chiếc xe bị chặn. Một người nữ đi cùng trên chiếc xe 5 chỗ thay vì can ngăn lại “thêm dầu vào lửa”.