Có 24 kết quả :

Sư tử giết chết trâu rừng.

Trâu rừng tử chiến trước 3 con sư tử đực

TPO - Biết mình khó có thể chạy trốn, chú trâu rừng đã quyết định đứng lại để ác chiến với những con sư tử nhằm tìm đường sống. Đáng tiếc là dù nỗ lực hết sức, nhưng nó vẫn không thể thực hiện thành công ý định.