KBNN đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách

0:00 / 0:00
0:00
Nhờ công tác huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển, nhiều công trình đã hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng góp phần an sinh xã hội, phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Trường Tiều học Hòa Khánh (Đồng Tháp) là một công trình được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn NSNN.
Nhờ công tác huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển, nhiều công trình đã hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng góp phần an sinh xã hội, phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Trường Tiều học Hòa Khánh (Đồng Tháp) là một công trình được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn NSNN.
Thời gian qua, cùng với toàn ngành Tài chính, hệ thống KBNN tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo duy trì hoạt động chuyên môn nghiệp vụ ổn định thông suốt nhằm góp phần nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Duy trì hoạt động KBNN các cấp ổn định, thông suốt

Thời gian gần đây, tuy tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên cả nước, nhưng KBNN kịp thời chỉ đạo KBNN các tỉnh, thành phố triển khai kịch bản chủ động ứng phó với tình huống cấp bách nhằm đảm bảo duy trì hoạt động KBNN các cấp bình thường; tiếp tục quán triệt tới toàn thể công chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền; tuyên truyền, hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách sử dụng Dịch vụ công trực tuyến; bố trí công chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc từ xa tại nhà; chủ động xây dựng các phương án, kịch bản trong trường hợp trụ sở đơn vị bị cách ly, phong tỏa, phương án làm việc “3 tại chỗ”, chủ động phối hợp với cơ quan y tế trên địa bàn để tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho công chức, người lao động tại đơn vị.

Cụ thể, KBNN đã ban hành Công điện số 08/CĐ-KBNN ngày 02/8/2021 của Tổng Giám đốc KBNN về việc tăng cường các biện pháp triển khai phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, ban hành Công văn số 4199/KBNN-VP ngày 17/8/2021 rà soát các trường hợp nhiễm Covid-19 để Lãnh đạo KBNN nắm bắt và chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hệ thống KBNN, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt. Bên cạnh đó, đối với cơ quan KBNN đã kịp thời ban hành các văn bản yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN quán triệt tới toàn thể công chức viên chức người lao động tại đơn vị tiếp tục nâng cao các biện pháp phòng dịch Covid-19. Đồng thời xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở cơ quan theo hướng dẫn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế; rà soát và kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của KBNN; triển khai việc ký cam kết tuân thủ các quy định, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của CCVC tại cơ quan KBNN.

Một nhiệm vụ chính trị quan trọng khác là tiếp tục triển khai các hoạt động của Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, duy trì công tác thông tin, công khai về thu, chi của Quỹ, danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ Quỹ, xây dựng phương án gửi tiền có kỳ hạn tại các NHTM phù hợp với tình hình thu, chi của Quỹ để bảo toàn và phát triển Quỹ.

Tính đến 17h00 ngày 8/9, Quỹ nhận được 8.662 tỷ đồng đã bao gồm ngoại tệ quy đổi của 540.456. tổ chức và cá nhân tham gia đóng góp. Ban quản lý đã xuất quỹ thanh toán 373 tỷ đồng mua Vắc-xin nên số dư còn lại là 8.289 tỷ đồng.

Không để tồn đọng hồ sơ thanh toán tại Kho bạc

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Tổng Giám đốc KBNN đã kịp thời ký Công điện số 10/CĐ-KBNN đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Tổng giám đốc KBNN yêu cầu yêu cầu các đơn vị KBNN đẩy mạnh giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến KBNN; tuân thủ thời gian giải quyết hồ sơ, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Hiện nay, hệ thống Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Kho bạc Nhà nước hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ 100% đơn vị thuộc đối tượng bắt buộc tham gia Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của KBNN (trừ các đơn vị thuộc khối An ninh, Quốc phòng, các Tổ chức và Hội nghề nghiệp), với số lượng giao dịch hồ sơ chứng từ chi ngân sách nhà nước phát sinh trong tháng 8/2021 đạt 99% lượng chứng từ chi của toàn quốc trên TABMIS

Tính đến hết tháng 8/2021 đã có 90% đơn vị sử dụng ngân sách cài đặt ứng dụng cảnh báo rủi ro trên thiết bị di động để tra cứu kịp thời biến động số dư tài khoản và kết quả xử lý giao dịch hồ sơ chứng từ trên hệ thống DVCTT nhằm phòng ngừa rủi ro và công khai minh bạch.

Đồng thời, các đơn vị KBNN phải tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư, tháo gỡ và khắc phục những khó khăn, đẩy mạnh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn. Đối với nhóm dự án đã hoàn thành từ trước ngày 31/12/2020 vẫn tồn đọng quyết toán và kế hoạch vốn chưa giải ngân, chủ đầu tư khẩn trương liên hệ với nhà thầu để thanh toán công nợ theo quy định (đối với dự án đã phê duyệt quyết toán); hoàn tất thủ tục lập, trình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án đã hoàn thành từ trước ngày 31/12/2020 để phê duyệt trước 30/9/2021.

Công điện nêu rõ, Giám đốc KBNN tỉnh, thành phố, thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN chịu trách nhiệm toàn diện trước Tổng Giám đốc KBNN về việc để công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý vi phạm kỷ cương, kỷ luật hành chính, đặc biệt là chậm trễ trong giải quyết hồ sơ kiểm soát chi ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư; vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Ngoài ra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

MỚI - NÓNG