[Infographics] Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

TPO - Với việc Ban chấp hành Trung ương bầu bổ sung ông Trần Thanh Mẫn và Trần Cẩm Tú vào Ban Bí thư, số thành viên Ban Bí thư tăng lên 14 người.
[Infographics] Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII ảnh 1
Tin liên quan