[Infographic] Những dấu ấn nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022

TPO - Sáu tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục có sự phục hồi mạnh; kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đời sống người dân được chú trọng; quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…
[Infographic] Những dấu ấn nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 ảnh 1
Tin liên quan