HV Báo chí & Tuyên truyền điểm chuẩn thấp nhất là 17,5

TPO - Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố điểm trúng tuyển vào các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2016.

-Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 (nửa điểm).

- Điểm trúng tuyển diện học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau:

TT

TÊN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH

MÃ NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn

1

Triết học Mác-Lênin

524

VTD

19,0

VTA

17,5

VTS

17,5

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

525

VTD

18,0

VTA

17,5

VTS

17.5

3

Kinh tế chính trị

526

VTD

21,0

VTA

19,0

VTS

19,5

4

Quản lý kinh tế

527

VTD

22,75

VTA

21,25

VTS

21,25

5

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

D220310

VST

18,5

VSA

18,5

VSD

23,5

6

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

D310202

VTD

21,25

VTA

20,5

VTS

20,0

7

Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

530

VTD

20,0

VTA

18,5

VTS

19.0

8

Chính trị phát triển

531

VTD

19,5

VTA

18,5

VTS

19,0

9

Quản lý xã hội

532

VTD

21,0

VTA

20,5

VTS

20,25

10

Tư tưởng Hồ Chí Minh

533

VTD

18,5

VTA

17,5

VTS

17,5

11

Văn hóa phát triển

535

VTD

20,5

VTA

19,5

VTS

19,5

12

Chính sách công

536

VTD

19,75

VTA

19,0

VTS

19,0

13

Khoa học quản lý nhà nước

537

VTD

21,0

VTA

19,75

VTS

20,0

14

Xuất bản

D320401

VTD

22,75

VTA

22,0

VTS

22,0

15

Xã hội học

D310301

VTD

22,0

VTA

20,75

VTS

20,5

16

Công tác xã hội

D760101

VTD

22,0

VTA

22,0

VTS

21,5

17

Quan hệ quốc tế

610

AVD

29,5

AVT

29,25

AVS

29,25

18

Quan hệ công chúng

D360708

AVD

30,5

AVT

30,0

AVS

30,5

19

Quảng cáo

D320110

AVT

28,5

AVD

28,5

AVS

28,5

20

Ngôn ngữ Anh

D220201

AVD

29,0

AVT

29,5

AVS

29,0

21

Báo chí

602

VNKS

21,5

VNKA

19,5

VNKT

21,0

22

Quay phim truyền hình

606

VNKS

19,0

VNKA

19,0

VNKT

19,0

23

Ảnh báo chí

607

VNKS

20,0

VNKA

19,0

VNKT

20,0

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Khi nào kiểm tra, bảo vệ khóa luận trực tuyến được công nhận?

Khi nào kiểm tra, bảo vệ khóa luận trực tuyến được công nhận?

TPO - Vừa qua, đã có trường phổ thông cho học sinh kiếm tra trực tuyến, trường đại học cho sinh viên bảo vệ khóa luận trực tuyến. Trong khi đó, theo Thông tư hướng dẫn mới nhất của Bộ, ngày 16/5 tới việc kiểm tra trực tuyến mới hiệu lực ở các trường phổ thông. Vậy kết quả kiểm tra trước đó có được công nhận?
Trường THPT chuyên đầu tiên thông báo hoãn thi vào lớp 10 vì dịch COVID-19

Trường THPT chuyên đầu tiên thông báo hoãn thi vào lớp 10 vì dịch COVID-19

TPO - Do  diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở một số tỉnh, thành phố trong đó có địa bàn Thủ đô Hà Nội, để đảm bảo an toàn và thực hiện tốt nhất hoạt động phòng, chống dịch, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (trường ĐHKHTN), ĐH Quốc gia Hà Nội đã thông báo tạm hoãn tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 trường THPT Chuyên KHTN năm 2021.