Hươu trúng nhát cắn tử thần của rồng komodo

Với nọc độc chứa chất chống đông máu, rồng komodo khiến con mồi dù chạy thoát cũng không thể sống sót lâu.