Huế cung cấp thông tin báo chí 10 ngày một lần thay vì 3 tháng

TPO - Như đã hứa trước đó với báo chí, hôm nay 4/7, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ đã ký ban hành văn bản chính thức tạo điều kiện tốt hơn cho hoạt động báo chí trên địa bàn, cũng như cải thiện hơn nữa mối quan hệ, sự tương tác, phối hợp cung cấp, xử lý, giải quyết các vấn đề thông tin trên địa bàn giữa chính quyền và báo chí.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh T-T Huế yêu cầu tổ chức họp báo định kỳ hàng tháng (trước đây 3 tháng/lần) sau phiên họp định kỳ hàng tháng của UBND tỉnh. Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh chủ trì cùng với các ngành liên quan tổ chức họp báo.

Về tổ chức cung cấp thông tin báo chí dưới dạng thông cáo báo chí đăng tải trên Cổng thông tin Điện tử TT-Huế, việc này sẽ được thực hiện bởi Văn phòng UBND tỉnh, theo khung thời gian 10 ngày/lần, nhằm thông tin về các hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật của lãnh đạo tỉnh, những quyết sách lớn của UBND tỉnh, những sự kiện lớn và kết quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Văn phòng UBND tỉnh là đơn vị chủ trì phối hợp với Sở TT&TT tham mưu UBND tỉnh phương án, dự thảo quy định tổ chức họp báo của UBND tỉnh với các cơ quan thông tấn, báo chí theo định kỳ mỗi tháng một lần; dự thảo báo cáo UBND tỉnh trước 20/7/2018.

Sở TT&TT phải tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh trong việc xử lý kịp thời các vấn đề báo nêu; rà soát quy chế phát ngôn để điều chỉnh, bổ sung đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cũng đã thống nhất tổ chức cho báo chí tham quan thực tế các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh trên cơ sở nhu cầu đăng ký tham gia của các nhà báo.

Hội Nhà báo và Văn phòng UBND tỉnh đề xuất việc tổ chức tham quan thực tế tại cơ sở sản xuất kinh doanh. Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phương án tham quan thực tế của báo chí trước ngày 30/7/2018.

MỚI - NÓNG