Hợp đồng lao động một tháng cũng phải đóng BHXH bắt buộc

Bạn đọc Thanh Thủy (Hà Nội) hỏi: Theo quy định hiện nay thì những loại hợp đồng lao động (HĐLĐ) nào phải đóng BHXH không?

Trả lời:

Trước đây, Luật BHXH 2006 quy định người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên mới phải đóng BHXH bắt buộc. Văn bản này đã hết hiệu lực và được thay thế bằng Luật BHXH 2014.

Theo đó, khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2014 quy định, người lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ một tháng đến dưới ba tháng vẫn phải đóng BHXH bắt buộc.

Quy định trên bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2018, tức những trường hợp ký HĐLĐ dưới ba tháng trước ngày 1/1/2018 thì không phải đóng BHXH bắt buộc.

Nếu người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc mà có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia BHXH bắt buộc thì sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng theo Nghị định 95/2013.

MỚI - NÓNG