Hòn đảo ‘mọc’ giữa biển trong vòng 4 ngày

Hòn đảo hình thành giữa biển có chiều dài khoảng 1 km, là kết quả của hoạt động núi lửa dưới biển.