Hơn 40 tỷ đồng cho dự án phát triển mây tre đan

Hơn 40 tỷ đồng cho dự án phát triển mây tre đan
TP - Tổng kinh phí mà Thừa Thiên - Huế dự kiến đầu tư cho dự án phát triển mây tre đan giai đoạn 2017 - 2020 lên tới hơn 40 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh.

Theo đó, giai đoạn từ nay đến năm 2020 Thừa Thiên - Huế sẽ xây dựng vùng chuyên canh cho cây nguyên liệu với 1.500 ha mây và hơn 500 ha tre các loại, bảo vệ và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên tối thiểu 3.000 ha mây tre các loại.

Các huyện miền núi là Nam Đông và A Lưới và một số xã miền núi thuộc huyện Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, Hương Thủy sẽ được đưa vào thí điểm mô hình phát triển mây tre đan và các loại hình sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế khuyến khích các hộ gia đình, cá nhân tham gia phát triển bền vững rừng và chế biến vùng nguyên liệu cho mây tre đan theo hướng lâu dài.

Tỉnh cũng sẽ có các biện pháp nhằm phát triển các làng nghề mây tre đan qua đó nhằm thúc đẩy hình thành thị trường hàng mây tre phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, hỗ trợ phát triển du lịch, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo.

MỚI - NÓNG