Hơn 20 tỷ đồng luân chuyển giáo viên miền núi

Hơn 20 tỷ đồng luân chuyển giáo viên miền núi
TP -  20 tỷ đồng là số tiền dùng thực hiện nội dung chính của đề án luân chuyển cán bộ, giáo viên từ đồng bằng lên các xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn thuộc các huyện miền núi và từ miền núi về đồng bằng, đang được tỉnh Quảng Nam tiến hành.
Hơn 20 tỷ đồng luân chuyển giáo viên miền núi ảnh 1
Giáo viên miền núi khó khăn sẽ được luân chuyển.

Theo đó, từ năm 2010 đến 2015, cả tỉnh sẽ thực hiện luân chuyển về đồng bằng những cán bộ, giáo viên có nguyện vọng, đã hoàn thành thời gian công tác theo qui định 5 năm với nam, 3 năm với nữ;

Đồng thời, luân chuyển cán bộ, giáo viên từ đồng bằng lên miền núi, kèm theo một số chế độ ưu đãi cho cán bộ, giáo viên thuộc diện luân chuyển như trả phụ cấp thu hút (từ 10 phần trăm đến 40 phần trăm theo từng vùng), trợ cấp lần đầu (2 triệu đồng), trợ cấp thêm sau khi hoàn thành nghĩa vụ công tác tại miền núi nhưng chưa về đồng bằng được.

Tổng số tiền thực hiện đề án là hơn 20 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Dự kiến trong ba năm (từ 2010 - 2012), Quảng Nam sẽ thuyên chuyển 811 cán bộ, giáo viên miền núi có thời gian công tác quá thời hạn về đồng bằng.

MỚI - NÓNG