Có 1 kết quả :

Các thí sinh thi bắn súng K54 bài 1

Đặc công toàn quân so tài

Tại Bình Dương, Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công vừa tổ chức bế mạc Hội thi cán bộ Liên đội trưởng, Chính trị viên và các chức danh tương đương Đặc công toàn quân năm 2019.