Hội nhập bằng khát vọng Việt Nam

Hội nhập bằng khát vọng Việt Nam
TP - ...Mục tiêu sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển với yêu cầu phát triển bền vững trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng đặt ra cho chúng ta nhiều cơ hội to lớn nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức.

>> Gánh trọng trách tương lai

Điều đó đặt ra mỗi bạn sinh viên phải không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành nhân tố quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng cao, lực lượng tiên phong trong thực hiện CNH – HĐH đất nước;

Hội SVVN phải không ngừng tự đổi mới, thực sự là tổ chức chính trị - xã hội rộng rãi của sinh viên, lực lượng giáo dục trong nhà trường.

Với yêu cầu đó, tôi xin nêu và nhấn mạnh ba vấn đề để Đại hội cùng trao đổi, tìm giải pháp thực hiện trong thời gian tới:

Thứ nhất, yêu cầu phát triển đất nước kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và CNXN, đặt ra cho chúng ta trách nhiệm phải góp phần tích cực xây dựng lớp sinh viên giàu lòng yêu nước, có ý thức công dân, lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh văn hoá, có ý chí quyết tâm nuôi dưỡng ước mơ, xây hoài bão lớn.

Điều đó góp phần thôi thúc mỗi bạn trẻ vươn lên, hình thành một lớp trẻ năng động, tự tin đi vào tương lai, chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế bằng ý chí, khát vọng Việt Nam.

Thứ hai, để Hội thực sự là trọng tâm thu hút sinh viên, các cuộc vận động, các chương trình của Hội phải xuất phát từ sinh viên, vì sinh viên, chăm lo các nhu cầu, lợi ích chính đáng của sinh viên.

Vì vậy, cần đổi mới các hoạt động của Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, góp phần hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt và vui chơi giải trí.

Thứ ba, Hội SV cần phát triển mạnh mẽ các loại hình CLB, đội, nhóm theo hướng phù hợp với sở thích, điều kiện của sinh viên, trong đó SVVN học ở nước ngoài là bộ phận quan trọng; cùng với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tạo bước chuyển rõ nét trong mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp sinh viên

BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mong muốn công tác Hội và phong trào sinh viên trong thời gian tới sẽ đạt được nhiều thành tích hơn, Hội SVVN thực sự là ngôi nhà chung, động viên, cổ vũ sinh viên vươn tới những tầm cao mới; tin tưởng sâu sắc rằng mỗi sinh viên Việt Nam luôn ra sức thi đua học tập và rèn luyện thật tốt để xứng đáng là nguồn trí tuệ - tài nguyên to lớn của Quốc gia, niềm tự hào của đất nước.

(Trích bài phát biểu của Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng tại Đại hội)

* Đầu đề do Tiền Phong đặt

MỚI - NÓNG