Hội nghị Bộ trưởng Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN 

Hội nghị Bộ trưởng Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN 
Ngày 7/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 16, Hội nghị Bộ trưởng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN lần thứ 3 đã họp phiên toàn thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội đồng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN chủ trì phiên họp. Cuộc họp tập trung vào việc xác định các nội dung chính trong năm Việt Nam làm chủ tịch ASEAN.

Tại cuộc họp, các Bộ trưởng đã kiểm điểm việc thực hiện Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN; ghi nhận những thành tựu đã đạt được trong những năm qua và bàn biện pháp khắc phục những tồn tại trong quá trình xây dựng cộng đồng như huy động nguồn lực, lồng ghép các hoạt động, chương trình hợp tác vào chương trình hành động quốc gia.

Các Bộ trưởng cũng nhất trí xác định 5 lĩnh vực ưu tiên trong năm Việt Nam làm chủ tịch ASEAN 2010 gồm: Phát triển nguồn nhân lực cho phục hồi kinh tế bền vững; Đối phó với thách thức toàn cầu về dịch bệnh, biến đổi khí hậu, quản lý thảm họa; Tăng cường phúc lợi xã hội và phát triển đối với phụ nữ và trẻ em ASEAN; Tăng cường hợp tác văn hóa tiến đến nâng cao nhận thức về ASEAN và Xây dựng cộng đồng.

Về dự kiến những Văn kiện trình Hội nghị cấp cao: Các Bộ trưởng đã nhất trí dự kiến trình Hội nghị cấp cao lần thứ 17 ( ASEAN 17) 3 Văn kiện thông qua năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN.

Bên cạnh đó, các Bộ trưởng đã thông qua Báo cáo của các Quan chức cấp cao ASEAN về cộng đồng văn hóa – xã hội họp ngày 6/4/2010; ghi nhận báo cáo của Hội nghị chuyên ngành ASEAN như Hội nghị Văn hóa và Nghệ thuật ASEAN được tổ chức tại Phi-lip-pin ngày 24-26/8 năm 2010; thông qua Kế hoạch Truyền thông của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN.

MỚI - NÓNG