Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tuyển sinh gần 1.600 chỉ tiêu thạc sĩ, tiến sĩ

0:00 / 0:00
0:00
Năm 2022, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ 19 ngành với tổng số 1.590 chỉ tiêu và trình độ tiến sĩ gồm 16 ngành với tổng số 285 chỉ tiêu.
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tuyển sinh gần 1.600 chỉ tiêu thạc sĩ, tiến sĩ ảnh 1

Cụ thể, các ngành đào tạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và chỉ tiêu tuyển sinh như sau:

TT

Ngành đào tạo

Thạc sĩ

Tiến sĩ

Mã ngành

Chỉ tiêu

Mã ngành

Chỉ tiêu

1

Chính sách công

8340402

100

9310201

20

2

Chính trị học

8310201

1003

Chủ nghĩa xã hội khoa học

8229008

30

9229008

10

4

Hồ Chí Minh học

8310204

30

9310204

20

5

Kinh tế chính trị

8310102

120

9310102

30

6

Kinh tế phát triển

8310105

60

9310105

10

7

Lãnh đạo học

8340408

1008

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

8229015

30

9229015

15

9

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

8380106

200

9380106

30

10

Pháp luật về quyền con người

8380109

100

Thí điểm

15

11

Quan hệ quốc tế

8310206

6012

Quản lý kinh tế

8340410

200

9340410

30

13

Quản lý văn hóa

8319042

6014

Tôn giáo học

8229009

30

9229009

15

15

Triết học (CNDVBC&CNDVLS)

8229001

60

9229002

15

16

Văn hóa học

8229040

30

9229040

20

17

Xã hội học

8310301

30

9310301

20

18

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

8310202

200

9310202

25

19

Quản lý nhà nước

Thí điểm

5020

Mỹ học9229007

5

21

Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc9229012

5

Đối tượng dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, đoàn thể chính trị - xã hội.

Địa điểm nhận hồ sơ tại Tầng 9 Nhà A17, Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 đường Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Thời gian nhận hồ sơ đào tạo trình độ thạc sĩ: Đợt 1 hết ngày 31/5/2022; Đợt 2 hết ngày 30/9/2022. Thông tin liên hệ qua số điện thoại: 02462827223 hoặc 0916881899.

Thời gian nhận hồ sơ đào tạo trình độ tiến sĩ: Đến hết ngày 30/9/2022. Thông tin liên hệ qua số điện thoại: 0973 022 907.

Mọi thông tin chi tiết, thí sinh xem tại Cổng thông tin điện tử Học viện tại địa chỉ: www.hcma.vn

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Hơn 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện là chiếc nôi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và dân tộc ta. Học viện luôn khẳng định vị thế, vai trò là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học lý luận chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước, đồng thời là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý.

MỚI - NÓNG
Nét đẹp của hội làng truyền thống như nghi thức “rước vua, chúa sống” ở đền Sái (Đông Anh, Hà Nội) cần được phát huy Ảnh: DUY PHẠM
Mê tín tràn vào lễ hội
TP - Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu về lễ hội. Ông trao đổi với PV Tiền Phong xung quanh những lát cắt về sự bất cập, biến tướng và cả những giá trị tích cực lễ hội đem lại cho đời sống tinh thần, tâm linh của người Việt.
Lo con thi tuyển lớp 1 ngoài công lập
Lo con thi tuyển lớp 1 ngoài công lập
TP - Một số trường tư thục tại Hà Nội có số hồ sơ đăng ký đầu vào lớp 1 cao hơn chỉ tiêu tuyển sinh nhiều lần. Điều này dẫn đến có nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau khiến phụ huynh lo lắng, thậm chí cho con đi luyện thi.