Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh 38 ngành, chuyên ngành

Trong Đề án tuyển sinh 2018, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh 38 ngành, chuyên ngành đào tạo. Tuy nhiên, trong cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh đại học chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên chính quy" do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành lại làm thiếu 16 ngành đào tạo của học viện.

Do vậy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc đính chính thông tin tuyển sinh trong cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018", cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh 38 ngành, chuyên ngành ảnh 1
Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh 38 ngành, chuyên ngành ảnh 2
Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh 38 ngành, chuyên ngành ảnh 3
Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh 38 ngành, chuyên ngành ảnh 4
MỚI - NÓNG