Học tập Bác để cống hiến nhiều hơn

Học tập Bác để cống hiến nhiều hơn
TPO - "Chưa bao giờ nhiệm vụ phát triển KT-XH lại đặt ra gay gắt như hiện nay, trong đó có nhiệm vụ tái cơ cấu các DN Nhà nước. Hơn lúc nào hết, tư tưởng, phương pháp hành động Hồ Chí Minh càng trở nên quý báu...", đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nói.

Sáng 6/5 tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTƯ) tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 tại Đảng ủy Khối DNTƯ. 

Kết quả này tuy chỉ là bước đầu, nhưng thực sự có ý nghĩa, đáng trân trọng, góp phần xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần vào thắng lợi chung của đất nước trong 3 năm qua. 

Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp cần xác định rõ hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị, đưa vào chương trình công tác của tập thể cấp ủy và cá nhân từng đồng chí lãnh đạo, nhất là các đồng chí chủ chốt. Cần gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị với các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng, các phong trào thi đua của từng tổ chức, đơn vị. 

Mỗi người, trên mỗi cương vị công tác, đều phải học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, thể hiện trong từng việc làm, từng hành động cụ thể hằng ngày, trong giao tiếp ứng xử, từng lời nói, tác phong, xử lý các mối quan hệ trong công tác và trong cuộc sống.

“Đối với Đảng ủy Khối DNTƯ, chưa bao giờ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đối với đất nước ta lại đặt ra gay gắt như hiện nay, trong đó có nhiệm vụ tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước. Hơn lúc nào hết, tư tưởng, phương pháp tư duy, phương pháp công tác, phương pháp hành động Hồ Chí Minh càng trở nên quý báu. 

Những bài học từ tấm gương của Người, những bài học về đặt lợi ích của đất nước, lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, về nêu cao tinh thần trách nhiệm, về nói đi đôi với làm sẽ tạo ảnh hưởng tích cực đối với hiệu quả công việc của mỗi chúng ta. Học tập Bác, chắc chắn mỗi cá nhân, mỗi tập thể sẽ sáng tạo hơn, năng động hơn, tâm huyết, cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của ngành, của địa phương và của cả nước” – Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh.

Đến nay, qua 3 năm triển khai thực hiện, 34/34 Đảng ủy trực thuộc đã quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương; Đảng ủy Khối đã triển khai thực hiện đến các đơn vị cơ sở, đồng thời bổ sung nội dung thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị vào chương trình hành động của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015. 

Việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị được gắn với thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, công tác an sinh xã hội. Trong 2 năm 2011 - 2012, các doanh nghiệp trong Khối hỗ trợ gần 813 tỷ đồng; năm 2013, hỗ trợ 2.521 tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội và chương trình 30a của Chính phủ.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối tặng Bằng khen đối với 68 tập thể, 81cá nhân tiêu biểu tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

“Học tập Bác, chắc chắn mỗi cá nhân, mỗi tập thể sẽ sáng tạo hơn, năng động hơn, tâm huyết, cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của ngành, của địa phương và của cả nước” – Đồng chí Lê Hồng Anh

MỚI - NÓNG