Học Nghị quyết - Hiểu nhiệm vụ

Học Nghị quyết - Hiểu nhiệm vụ
TP - Nhằm nâng cao hiệu quả việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X, trong tháng 4, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi viết về Nghị quyết ĐH với chủ đề Học nghị quyết - Hiểu nhiệm vụ.

> Khí thế mới của hành động
> T.Ư Đoàn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Theo đó, các chi đoàn sử dụng sách Hỏi - đáp Nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ X, đồng thời truy cập Cổng thông tin điện tử của T.Ư Đoàn để tải tài liệu phục vụ cuộc thi. Theo yêu cầu, mỗi chi đoàn có ít nhất một bài thi tìm hiểu về Nghị quyết.

Trong tháng 4, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tổng kết Tháng Thanh niên 2013. Sau một tháng phát động với chủ đề Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị, các cấp bộ Đoàn trên cả nước có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Dịp này, T.Ư Đoàn cũng công bố kết quả đợt lấy ý kiến ĐVTN góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG