Học bổng tại Trường Đại học Ca-ta

Học bổng tại Trường Đại học Ca-ta
TPO- Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, có 2 học bổng cho sinh viên đang học tiếng Ả rập tại Trường Đại học Ngoại ngữ tham dự chương trình học bổng học tiếng Ả rập tại Trường Đại học Ca-ta.

> 80 học bổng sau đại học tại Nhật Bản năm 2014

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Thông tin về học bổng xin xem văn bản của Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-ta đính kèm công văn này và tham khảo tại website:

http://www.qu.edu.qa/students/services/is/arabic_program.php

hoặc liên hệ với anh Hồ Khắc Hóa, Bí thư thứ hai của Đại sứ quán theo địa chỉ Email: hokhac74_mofa@yahoo.com.vn, điện thoại di động: +974 33089832.

Hồ sơ sinh viên dự tuyển gửi về Đại học Quốc gia Hà Nội (qua Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên) trước ngày 17/4/2013.

Theo Viết
MỚI - NÓNG