Hỗ trợ thí sinh vùng sâu vùng xa đi thi

Hỗ trợ thí sinh vùng sâu vùng xa đi thi
TP - Trên địa bàn huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) có 60 học sinh Trường THPT Đạ Sar phải ra Trường THPT bán trú Lang Biang dự thi.

Do trường thi cách xa nơi cư trú (các xã Đạ Sar, Đạ Nhim và Đạ Chais) của thí sinh tới 30km nên UBND huyện Lạc Dương hỗ trợ mỗi em 100 ngàn đồng, còn Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Lạc Dương bố trí chỗ ăn, nghỉ.

MỚI - NÓNG