Hồ sơ hỗ trợ theo gói an sinh của Nghị quyết 68 có thể gửi trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Bạn đọc Nguyễn Văn Huy (Đồng Nai) hỏi: Để nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23/2021 của Thủ tướng), người lao động và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến không, nếu được sẽ thực hiện ra sao?

TRẢ LỜI:

Người lao động và đơn vị sử dụng lao động có thể nộp trực tuyến hồ sơ đề nghị hỗ trợ gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ: ncovi.dichvucong.gov.vn). Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ gửi hồ sơ sang cơ quan BHXH để giải quyết.

Hiện Cổng dịch vụ công Quốc gia cung cấp 5 dịch vụ công theo Nghị quyết 68 gồm: Hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương; Hồ sơ đề nghị vay vốn để trả lương ngừng việc và phục hồi sản xuất; Hỗ trợ người lao động ngừng việc; Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Bên cạnh đó, để hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ gặp khó khăn do dịch COVID-19, doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ trực tuyến để cơ quan BHXH xác nhận danh sách người lao động tham gia BHXH.

Hồ sơ gửi trực tuyến trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam (tại địa chỉ: dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn), hoặc trên phần mềm của nhà cung cấp dịch vụ kê khai BHXH điện tử (I-VAN).

Mọi thắc mắc của bạn đọc về chế độ BHXH, BHYT, BHTN có thể liên hệ Tổng đài của BHXH Việt Nam để được hỗ trợ trực tiếp, gọi số: 1900.90.68.

MỚI - NÓNG