Hình ảnh Bế mạc Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Hình ảnh Bế mạc Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Sáng 12/5, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII họp phiên bế mạc tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội.
Hình ảnh Bế mạc Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Hình ảnh Bế mạc Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ảnh 2

Toàn cảnh bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) 

Hình ảnh Bế mạc Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ảnh 3

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Hình ảnh Bế mạc Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ảnh 4

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Hình ảnh Bế mạc Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ảnh 5

Toàn cảnh bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Hình ảnh Bế mạc Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ảnh 6

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Hình ảnh Bế mạc Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ảnh 7

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Hình ảnh Bế mạc Hội nghị lần 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ảnh 8

Toàn cảnh bế mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Theo Theo TTXVN/Vietnam+
MỚI - NÓNG