Có 3 kết quả :

Ra mắt 'Hiệp sĩ không hiện hữu'

Ra mắt 'Hiệp sĩ không hiện hữu'

TPO – Sau“Nam tước trên cây”, “Tử tước chẻ đôi”, “Hiệp sĩ không hiện hữu” trong nhóm tiểu thuyết viết về thời quá khứ có tên gọi chung “Tổ tiên của chúng ta” của nhà văn Italo Calvino mới đây đã được xuất bản.