Có 11 kết quả :

Ông Đặng Việt Dũng, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng được bầu lại giữ chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Ảnh Nguyễn Thành

Ông Đặng Việt Dũng quay lại làm Phó chủ tịch UBND Đà Nẵng

TPO - Chiều ngày 9/7, kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX đã tiến hành công tác nhân sự HĐND, tiến hành bầu chức danh Phó chủ tịch HĐND thành phố, Phó chủ tịch UBND thành phố, miễn nhiệm chức danh miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kinh tế, Ngân sách HĐND TP; miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Xuân Anh tại kỳ họp thứ 5 (bất thường), HĐND khóa IX. Ảnh Nguyễn Thành

Chiều nay Đà Nẵng sẽ kiện toàn hàng loạt vị trí lãnh đạo

TPO - Theo chương trình hoạt động của kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX vào chiều nay (9/7) tại phiên khai mạc, HĐND thành phố sẽ làm công tác nhân sự. Trong đó, sẽ tiến hành bầu các chức danh hiện nay Đà Nẵng còn thiếu, gồm: Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND và Phó chủ tịch UBND thành phố.  
Ông Nguyễn Nho Trung, Phó chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng chủ tọa kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa IX

HĐND Đà Nẵng chưa bầu Chủ tịch thay thế ông Nguyễn Xuân Anh

TPO - Ngày 7/12, bên lề kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, ông Đoàn Xuân Hiếu, Chánh Văn phòng HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết: trong kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa IX chưa tiến hành bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố thay thế sau khi ông Nguyễn Xuân Anh bị bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND khóa IX.