Có 15 kết quả :

Nữ cố vấn đặc biệt của Obama

Nữ cố vấn đặc biệt của Obama

Nữ cố vấn xuất thân từ tầng lớp thượng lưu da màu của thành phố Chicago nằm ở trung tâm của guồng máy chính quyền Obama. Bà là người thầy của ông thuở ban đầu, giữ vị trí thân cận ở Nhà Trắng và có một uy tín không ai bằng!